חכם בכסף | זה הזמן לדאוג לכסף שלך | כסף חכם

קרן השתלמות

ניתן לבצע השוואת קרן השתלמות בין המוסדות הפיננסים.

✔️ בודקים את הנתונים.

✔️ השוואת קרן השתלמות בין המוסדות הפיננסים בעזרת מומחה בעל רישיון ממשרד האוצר.

✔️ השוואה בין המוסדות הפיננסים בעזרת מומחה בעל רישיון ממשרד האוצר.

✔️ והכי חשוב... חוסכים!

אז... שנתחיל?

קרן השתלמות בקצרה

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לעובדים המשמשת כיום כאפיק חיסכון כללי שלא לטווח ארוך
עובד שימשוך את הכספים שהצטברו בקרן במועדים המפורטים בעמוד זה, יהיה פטור מתשלום מס הכנסה עליהם ועל הרווחים שצברו
מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו בהפרשות לקרן השתלמות ולא העביר את הכספים שנוכו אל קרן ההשתלמות בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים
חוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר מאשר בבנקים
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים (ראו בהמשך פטור ממס הכנסה).
מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.

0%

הצליחו לחסוך עלויות

98% מהגולשים שלנו הצליחו לחסוך עלויות בביטוחים, תנאים יותר טובים בהלוואה ועוד.

0%

ממוצע הורדה של דמי הניהול

הגולשים שלנו ממשיכים לחסוך בדמי הניהול (פנסיה, השתלמות, קופות גמל ועוד) שלהם.

0%

שמחו לדבר עם המומחים שלנו

חשוב לנו שאתם תהיו מרוצים לכן המומחים שלנו עוברים הדרכות וראיונות מסודרים כי אתם הגולשים הכי חשובים לנו!

למה לבצע השוואת קרן השתלמות איתנו?

100% חינם

השירות שהמומחים שלנו מעניקים לכם הינו ללא עלות וללא התחייבות. חשוב לנו שברגע החשוב כמו רכישת ביטוח, תדעו בדיוק מה רכשתם.

ידע שווה הרבה

לנו בחכם בפנסיה חשוב ש"כל הקלפים יהיו בידיים שלכם". וכשתבצעו את החיסכון הפנסיוני תדעו בדיוק מה אתם לוקחים ושזה לא יהיה בגלל לחץ כזה או אחר.

מומחים בעלי רישיון

חשוב לנו שתקבלו את חוות הדעת המקצועית דרך מומחים. לכן, המומחים שלנו בעלי רישיון ממשרד האוצר.

מה עוד אתם צריכים לדעת על קרן השתלמות?

בקצרה, בלי חפירות ואז מבצעים השוואת קרן השתלמות

חשוב לדעת!

עובדים שכירים ועובדים עצמאים, בהתאם לפירוט שלהלן:
עובדים שכירים

הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק, אולם קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות.
עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות, ואינו יכול להפקיד בעצמו כספים לקרן השתלמות קיימת כשכיר אם המעסיק אינו מפריש במקביל את חלקו.
עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר הוא גם עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) יכול לפתוח קרן השתלמות כעובד עצמאי.
עובדי קבלן (חברות כוח אדם) –
אם במקום העבודה המעסיק חייב להפריש כספים עבור קרן השתלמות לעובדיו הישירים, גם עובד קבלן זכאי להטבה זו, 6 חודשים אחרי התקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי עבור העובדים הישירים.
אם עובד הקבלן היה זכאי להפרשה לקרן השתלמות אצל מעסיק מסוים והועבר למעסיק בפועל אחר, אשר מחויב אף הוא להפריש כספים לקרן השתלמות של עובדיו הישירים, תמשיך חברת כוח האדם להפריש את הכספים לקרן ההשתלמות של העובד, בלא צורך בתקופת המתנה נוספת. הכספים יועברו לאותה קרן השתלמות, אך העובד יהא רשאי לבקש מהחברה, בכתב, לעבור לקרן ההשתלמות שבה נצברים כספי שאר עובדי המעסיק בפועל.
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה – קבלני שירותים בתחום הניקיון והתחזוקה חייבים להפריש כספים עבור קרן השתלמות לעובדיהם. החובה קיימת החל מאוקטובר 2014 במגזר הפרטי, והחל מספטמבר 2013 במגזר הציבורי. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
עובדי חברות שמירה ואבטחה – עובדים המועסקים בחברות שמירה ואבטחה זכאים לקרן השתלמות. במגזר הפרטי זכאים עובדי שמירה ואבטחה לקרן השתלמות החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי – החל מספטמבר 2013. עובדים בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים זכאים לקרן השתלמות החל ממשכורת מרץ 2015. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי שמירה ואבטחה.
עובדי הוראה (מורים וגננות) – מורים וגננות החברים באחת מקרנות הייעודיות לעובדי הוראה זכאים להפרשות מוגדלות לקרן השתלמות. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי הוראה.
עובדים עצמאים
הפרשות עובד עצמאי לקרן השתלמות תלויה ברצונו בלבד, והוא זכאי להטבות מס בגין הפרשות אלה עד לתקרה. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובד עצמאי.

כדי למשוך את מלוא הסכום או חלקו מקרן ההשתלמות יש למלא בקשה למשיכת כספים על גבי טופס של החברה המנהלת את קרן ההשתלמות (לרוב ניתן להוריד טפסים אילו מאתר החברה).
אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
תצלום תעודת זהות.

מסמך בנקאי המאשר כי החשבון שאליו מועברים הכספים הוא על שם העובד (ניתן לצרף צילום של המחאה, כרטיס אשראי, תדפיס מקורי של הבנק – בהתאם להנחיות החברה המנהלת).
עובדים שכירים עשויים להידרש להמציא מכתב מהמעסיק לגבי שחרור הכספים לטובת העובד (יש לברר זאת מול החברה המנהלת).
המשיכה תבוצע עד 4 ימי עסקים לאחר הגשת בקשת המשיכה. שלושת ימי העסקים הראשונים בכל חודש אינם נחשבים כיום עסקים לצורך ביצוע משיכת כספים.

על מה לעבור?

פטור ממס הכנסה במשיכה מקרן השתלמות למי שהכנסתו נפגעה בתקופת משבר קורונה

עובדים שכירים ועצמאים, שהכנסתם נפגעה בתקופת משבר קורונה, זכאים למשוך מקרן ההשתלמות סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש, ללא לתשלום מס, ובסך הכל עד 45,000 ש"ח.
הפטור ממס יהיה בתוקף לגבי משיכות מקרן ההשתלמות שיבוצעו בתקופה שמה-10.08.2020 ועד ל-09.02.2021.
משיכת סכום שעולה עד 7,500 ש"ח בכל חודש תחויב בתשלום מס הכנסה.
למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה במשיכה מקרן השתלמות למי שהכנסתו נפגעה בתקופת משבר קורונה.

חוסך בקרן השתלמות רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת. אנשים אלה נקראים מוטבים.
שינוי המוטבים ייעשה באמצעות מילוי טופס אצל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות.

ניתן לשנות את שמות המוטבים גם באמצעות צוואה (למרות שכספי קרן ההשתלמות שמשולמים עקב מות החוסך אינם חלק מהעיזבון), בתנאי שההודעה על כך הגיעה לחברה המנהלת את הקרן לפני שהחוסך נפטר. עם זאת בחלק מפסקי הדין בסוגיה זו נקבע כי גם אם ההודעה מגיעה לאחר מותו של החוסך, עדיין יינתן תוקף לצוואה והיורשים לפי הצוואה יהיו זכאים גם לקבלת הכספים מקרן ההשתלמות (במקום המוטבים שרשומים במסמכי הקרן). מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בקרן ההשתלמות, להודיע באופן ישיר לחברה המנהלת את הקרן על שינוי שמות המוטבים.

פעם ראשונה פה?

אז איך עושים את זה בחכם בפנסיה?

השוואת ביטוח בריאות | ביטוח בריאות | בריאות | ביטוח פרטי | ביטוח רפואי
השוואת ביטוח בריאות | ביטוח בריאות | בריאות | ביטוח פרטי | ביטוח רפואי
השוואת ביטוח בריאות | ביטוח בריאות | בריאות | ביטוח פרטי | ביטוח רפואי
השוואת ביטוח בריאות | ביטוח בריאות | בריאות | ביטוח פרטי | ביטוח רפואי

במה אנחנו מתמחים?

הקמנו את "חכם בפנסיה" מתוך ניסיוננו האישי והיכרות בקושי הקיים בהתמודדות היומיומית מול חברות הפיננסים ובחוסר ההבנה שלנו, הצרכנים, שמקשה עלינו להתמקח מול אותם חברות פיננסיות. "חכם בפנסיה" (מקבוצת חכם בכסף) הינו יוזמה שקמה בשיתוף עם מומחים בתחום הפנסיה ומורכבת ממיטב אנשי התעשייה בתחום, לצורך מטרה אחת. אנחנו הקמנו עבורכם מערכת מתוחכמת של השוואת דמי ניהול בין חברות הפיננסים המשלבת טכנולוגיה ואנשי מקצוע יחדיו, מתוך הכרה בחשיבות הרבה שיש למרכיב האנושי בקבלת החלטות הרות גורל . החזון שלנו הוא לשנות את התודעה הציבורית, ולייצור צרכני פיננסים נבונים יותר, מתוך ההבנה הברורה שידע הוא כוח.

לפני שממשיכים...

חשוב לנו שתדעו איזה זה עובד! "חכם בפנסיה" אינה סוכנות ביטוח, יועץ פנסיוני או יועץ השקעות והתכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו של כל אדם. תכני האתר מבוססים על מידע שנאסף על ידי צוות האתר ונועדו לשמש ככלי עזר להחלטה בלבד.

השוואת ביטוח בריאות | ביטוח בריאות | בריאות | ביטוח פרטי | ביטוח רפואי

מה הגולשים אומרים עלינו?

team3-1.jpg
“Kava is my favourite, because of its clean code and attractive design. I loved the wide selection of Home pages and high resolut ion images! Working with Kava is a pleasure!”
James Warren
Senior Designer, Miami Design Bureau
team1-1.jpg
“What I loved most is Kava's modular system of content building! I found my perfect way of creating my widgets, headers, menus and other elements. Jet plugins are incredible in use!”
Andy Smith
Travel Blogger, My Tavelling Life blog

למה חשוב להיות חכם בפנסיה?

החיים שלנו מתנהלים כמו במרוץ עכברים, אחרי הטיול הגדול של אחרי הצבא, מיהרנו לרכוש השכלה, חלקנו הלכנו לאקדמיה וחלקנו בחרנו ללמוד מקצוע, ומייד לאחר סיום רכישת ההשכלה השתלבנו בתעשייה בשאיפה להתקדם בארגון בו אנו עובדים. זה נראה לנו ברור שזו הדרך הנכונה להצליח, הרי מגיל קטן ככה הורינו חינכו אותנו. מצד אחד לימדו אותנו לסמוך על מערכות החינוך שיכינו אותנו להתמודד עם החיים האמיתיים, ומהצד השני מערכות החינוך הקיימות היום לא לימדו אותנו איך העולם האמיתי מתנהל, העולם הכלכלי והפיננסי. ובטח שלא לימדו אותנו איזה כיסויים ביטוחיים אנחנו או המשפחה שלנו צריכים.

בעזרת האתר והמומחים שלנו אנחנו נסביר לכם את העקרונות והמונחים הבסיסיים של עולם הביטוח כדי שתדעו בדיוק על מה אתם משלמים ולהפוך את הביטוח שלכם לסוג ביטוח חכם שעובד בשבילכם.

ע"י ביצוע השוואה מסודרת בעזרת המומחה שלנו אתם חוסכים זמן רב ברדיפה אחר הצעות מחיר מכל חברה וחברה.

החזון שלנו הוא לשנות את התודעה הציבורית, ולייצור צרכנים נבונים יותר, מתוך ההבנה הברורה שידע הוא כוח. אז אחרי שאתם יודעים עלינו מספיק… שנתחיל?

התחילו בתהליך:

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "חכם בכסף" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

השוואת ביטוח בריאות | ביטוח בריאות | בריאות | ביטוח פרטי | ביטוח רפואי